Etički kodeks

Privredno društvo Ekotraka BP d.o.o. je osnovana 06.05.2005 godine sa sedištem u Beogradu. Porodična firma koje svoje poslovanje zasniva na principu profesionalnosti i pouzdanosti, naše poslovanje finansiramo iz sopstvenih sredstava.

Tim Ekotraka BP d.o.o. čine ljudi koje karakteriše stručnost, profesionalizma i praćenje svetskih trendova i standarda u cilju davanja najboljih rešenja i obezbeženja najboljeg kvaliteta.

 

 

Ljubazno ponašanje

 

Svi zaposleni su dužni da se ljubazno ali ne previše servilno ponašaju prema svojim kolegama, komitentima i svim ostalim učesnicima u komunikaciji.

U neprijatnim i nepoželjnim situacijama zaposleni su dužni da pokažu samokontrolu.

Nekulturno ponašanje i verbalni ekcesi nisi odobreni od rukovodstva Ekotraka BP.

 

 

Ponašamo se u skladu sa zakonom

 

Poslovna politika Ekotraka BP je u skladu sa svim važećim zakonima naše matične zemlje Republike Srbije ali i svih drugih zemalja sa kojima poslujemo.

Ne odobravamo nikakve manipulacije koje se suprostavljaju bilo kom zakonu. Iz tog razloga očekujemo da se i svi zaposleni ponašaju u skladu sa navedenim.

 

 

Na tržištu se takmičimo po principu „fer utakmice“

 

Monopolski način poslovanja je izuzet iz našeg sistema rada. S tim u vezi poslujemo po principu zdrave konkurencije koja je pozitivan način rada u bilo kojoj delatnosti pa tako i našoj.

Ne tolerišemo nikakvo iznuđivanje, podmićivanje, antikonkuretno ponašanje i sve ostalo što nije u skladu sa važećim zakonom i što ruši ugled kompanije i kvalitet bilo kog tržišta.

 

 

Ne tolerišemo korupciju

 

Dugogodišnjim radom Ekotraka BP se trudi da svojim kvalitetom i svojom stručnošću postigne uspeh u svojom delatnosti. Iz tog razloga ne tolerišemo nikakav vid korupcije (aktivan ili pasivan), podmićivanje, niti bilo kakvo nemoralno ponašanje.

Zaposlenima nije dozvoljeno da primaju poklone velike vrednosti, novac ili hartije od vrednosti. Takođe nije dozvoljeno davanje istog poslovnim partnerima, su partnerima, mogućim partnerima, kolegama ili potencionalnim kolegama. Prema svim poklonima se moramo odnositi s oprezom.

 

 

Sponzorstva i donacije


Humanitarni rad je nešto što je sastavni deo našeg poslovanja. Ono što je prevashodno bitno za nas to je da svoj uspeh želimo da podelimo sa onima kojima je pomoć potrebna i koji će znati da cene ono što im se pruža.

Kako smo preduzeće koje je društveno aktivno u mnogim udruženjima naše delatnosti, osećamo potrebu da svoj uspeh delima sa drugima kako bi i oni osetili makar mali deo svega toga. Sredstva za donaciju mogu da odobre jedino direktor. Odobrena sredstva se odobravaju u skladu sa zakonom, što znači u visini i na način koji je zakonom odobren.

 

 

 

Zapošljavanje novih lica po principu fer zapošljavanja

 

Sva lica koja konkurišu za zaposlenje u Ekotraka BP prolaze obaveznu proceduru podnošenje cv-a kao i zahteva za zaposlenje.

Nakon podnošenja dokumentacije lice ovlašćeno za ispitivanje kandidata vrši ocenu kandidata a direktor odlučuje koje lice se zapošljava.

Prilikom odabira radnika zabranjena je svaka diskriminacija, na osnovu: rase, invaliditeta, religije, starosti,porekla kao i seksualne orijentacije. Najbitniji kriterijum kod odabira radnika je učinak i mogućnost zaposlenog. Predstavnici Ekotraka BP su uvek raspoloženi za otvorenu i korektnu komunikaciju sa svim zaposlenima.

 

 

Poverljivost podataka

 

Svi podaci i sve informacije koje spadaju u opšte poslovanje Ekotraka BP se smatraju poverljivim podacima. To znači da se nikakve informacije koje se tiču samog poslovanja firme ne smeju iznositi trećim licima niti se dokumentacije firme sme iznositi iz firme. Dokumentacija se sme pokazivati samo na zahtev nadležnih organa uz pismeni zahtev koga treba da odobri rukovodstvo preduzeća. Najpoverljivijim podacima se smatraju nazivi komitenata, poslovnih partnera, recepture, cene, planovi i ciljevi firme. Svi zaposleni moraju da se pridržavaju načela čuvanja poverljivih podataka.

 

 

Sukobi interesa

 

Svi zaposleni su u obavezi da rade isključivo u interesu kompanije. Zaposlenima je najstrožije zabranjeno da imaju ikakav interesni udeo sa dobavljačima ili svojim kupcima mimo firme. Takođe je zabranjeno da familija zaposlenog ima učešće u poslovima sa klijentima i poslovnim partnerima Ekotraka BP. Ukoliko je situacija kod zaposelnog takva, zaposleni o tome mora da obavesti rukovodtvo Ekotraka BP koje će nakon takve konstatacije odlučiti da li zaposleni pod takvim okolnostima može da radi u preduzeću ili ne.

 

 

Imovina preduzeća 


Svi zaposleni su u obavezi da se prema imovini Ekotraka BP ophode kao dobar domaćin. To znači da je svaka manipulacija, šteta, gubitak ili oštećenje imovine najstrožije zabranjeno. Korišćenje finansijskih sredstava mora da bude racionalno i štedljivo, a svaka investicija da bude podkrepljena proračunom kao i izborom najbolje ponude snabdevača. Imovina mora da se čuva i poštuje.

 

 

Zaštita, bezbednost na radu i poštovanje principa dobre proizvođačke prakse

 

Najbitnija stvar kada su u pitanju uslovi naših zaposlenih je stvaranje zdrave sredine, obezbeđenje zaštite na radu i primena principa dobre higijenske i dobre proizvođačke prakse.

Svi zaposleni su u obavezi da se testiraju i edukuju iz oblasti Zaštita i bezbednosti na radu i poznavanje principa DHP i DPP.

S tim u vezi moraju da poštuje napore koje ulažemo u to.

Obaveza svih zaposlenih je da koriste zaštitnu opremu, da poštuju procedure -uputstva rada kao i da savesno reaguju u rizičnim situacijama. Svako nepoštovanje definisanih pravila za bezbedan i zdrav rad i principa dobre higijenske i dobre proizvođačke prakse biće će oštro sankcionisano.

 

 

Životna sredina

 

Naša firma pored toga što poštuje i prati sve zakone koje se tiču zaštiti životne sredine podstiče i trudi se da sprovodi zaštitu i unapređenje zaštite životne sredine.

Plan upravljanja otpadom definiše naša osnovna načela kada je reč o zaštiti i očuvanju životne sredine.

Iz tog razloga svi zaposleni moraju da se pridržavaju svih pravila i zakona koji regulišu očuvanje životne sredine.

 

 

Knjigovodstvo i evidencije

 

Svi izveštaji i evidencije koje se vodi u Ekotraka BP i koji spadaju u knjigovodstvenu dokumentaciju moraju biti tačni i potpuni.

Svi podaci su podkrepljeni nekim dokaznim materijalom koji se čuva u arhivi preduzeća.

Knjiženje svih dokumenata se radi redovno te iz tog razloga svi obračuni se redovno ažuriraju.

 

 

Obučavanje i informisanje zaposlenih

 

Svi zaposleni mogu da koriste mogućnost dodatnog obučavanja ukoliko smatraju da im je to potrebno za unapređenje kvaliteta pružanja usluge kompanije.

Rukovodstvo podstiče svoje zaposlene da se obučavaju i edukuju u svojoj oblasti kako bih mogli da podstaknu bolji rad preduzeća i kako bi klijenti bili zadovoljni sa načinom pružanja usluge.

Informisanje zaposlenih je obavezno uvek kada za to postoji osnov kao što je izmena zakona i pravila koja se tiču našeg poslovanja.

 

 

Prijava nepravilnosti

 

Svi zaposleni treba da prijave ukoliko primete da je neko prekršio neki kodeks ponašanja.

Ta prijava može da bude i anonimna.

Ona ne podrazumeva nikakvu sankciju ukoliko se zaključi da je neosnovana.

To znači da zaposleni koji prijavi kršenje kodeksa ne može ni na koji način da bude odgovoran.

Odgovornost za to preuzma Privredno društvo Ekotraka BP doo.

 

Prava slobode udruživanja i kolektivnog pregovaranja

 

Privredno društvo Ekotraka BP doo će:

poštovati prava radnika da formiraju sindikate na slobodan i demokratski način; neće diskriminisati radnike zbog članstva u sindikatu i poštovaće prava radnika na kolektivno pregovaranje.

Ekotraka BP neće sprečavati predstavnike radnika da imaju pristup radnicima na radnom mestu ili da sa njima budu u interakciji.

 

 

Ljudska prava

 

Ekotraka BP zabranjuje sledeću praksu i neće poslovati ni sa kim, bio to pojedinac ili kompanija, za koga znamo da učestvuje u:

• Eksploataciji dece, uključujući tu i dečiji rad;

• Fizičkom kažnjavanju;

• Nasilju prema zaposlenima, pogotovo ako je to na osnovu pola, porekla, religije ili seksualne orijentacije;

• Prinudnom ili obaveznom radu;

• Nezakonitoj diskriminaciji u zapošljavanju i praksi zapošljavanja;

• Pružanju nebezbednih uslova rada

• Isplati plata (ili smanjenjima) koja na nezakonit način ostavljaju radnika sa prihodima ispod minimuma zagarantovane zarade; i

• Nezakonitim propisima koji se odnose na prekovremeni rad.