Grip Fix adhezioni materijal - za stabilizaciju paletizirane robe

Šta je GRIP FIX™?

Grip Fix adhezioni materijalGRIP FIX™ - adheziono sredstvo za vezivanje pakovanja osnova je sigurnosnog sistema za paletiziranje firme H. Rand GmbH.

Ovaj sigurnosni system za paletiziranje pakovanja zasnovan je na GRIP FIX™ tečnom adhezionom materijalu koji prelaskom u čvrsto stanje omogućava jaču vezu između naležućih površina . GRIP FIX™ je protiv-klizajuće sredstvo koje se koristi za povećanje stabilnosti pakovanja na paleti rastvara se u vodi i ne sadrži rastvarače. Pakovanja koja se paletiziraju mogu biti vreće od polietilena, papirne vreće, džakovi, kartoni, pakovanja u celofanu, džakovi od tkanine, manji paketi…

Grip Fix adhezioni materijalKako se GRIP FIX™ upotrebljava?

GRIP FIX™ se u tečnom stanju nanosi manuelno ili automatski u malim količinama na naležuće površine vreća ili kartonskih kutija pre njihovog slaganja. Nakon slaganja i njegovog kratkotrajnog sušenja paleta je stabilna i ostaje tako do trenutka istovara.

Grip Fix adhezioni materijal“Trik” je u sledećem: postiže se veliki horizontalni otpor zbog povećane sile adhezije na naležućim površinama dok je veoma mala sila potrebna za odvajanja po vertikali. Pakovanja na paleti zaštićena su od klizanja ali se mogu veoma lako razdvajati.Generalno ne ostavlja bilo kakav trag kada se vrši depaletizacija pri istovaru.

Grip Fix adhezioni materijalUpotreba GRIP FIX™ je veoma jednostavna, zahvaljujući priključku koji je baziran na brzo-zatvarajućem sistemu. Bez obzira da li se sredstvo isporučuje u kanisterima ili buradima zamena praznog rezervoara vrši se brzo i lako.

Sledeća prednost: “quick-release” zatvaranje omogućava bezbedan zatvoreni sistem. Ovo znači da nikakva prljavština ne može ući u unutrašnjost rezervoara.Time se sprečava da ga klice kontaminiraju i utiču na njegovo svojstvo. Drugim rečima nemate brigu kod zamene rezervoara ili ponovnog punjenja sistema.

Još jedna pogodnost za vas: isporučujemo GRIP FIX™ u različitim kanisterima u optimalnim količinama prema vašim potrebama. Od boce 1 kg za ručno rukovanje do rezervoara od 1,000 kg za automatsku aplikaciju – sve je moguće.

Grip Fix adhezioni materijal

Problemi koje možete izbeći upotrebom GRIP FIX™

Asocijacija kompanija za osiguranje u Nemačkoj primila je reklamacije po osnovu osiguranja robe u transportu u ukupnom iznosu oko 1.48 milijardi eura. Pored povećanja premija osiguranja ovaj negativni trend imao je značajan uticaj na imidž i zadovoljstvo kupaca sektorom za transport u industriji i trgovini.

GRIP FIX™ sigurnosni sistem za paletiziranje robe firme H. Rand obezbeđuje da vaš proizvod ne bude predmet reklamacija i žalbi.

Grip Fix adhezioni materijalGrip Fix adhezioni materijal Palete osigurane GRIP FIX™ -om ostaju stabilne u toku procesa paletiziranja, na putu do mesta za automatsko obmotavanje streč folijom, tokom tnsporta, isporuke kao tokom manipulacije u distributivnom centru. Potrebno vrema za ponovno slaganje robe koja je skliznula sa palate uključuje ne tako zanemarljiv napor I dodatne troškove. Upotrebom GRIP FIX™ ovaj problem može se smatrati kao prošlost.

Palete osigurane GRIP FIX™-om ne klize čak i kada sadržaj paketa nije stabilan kao na primer kada se transportuje granulat u plastičnim džakovima ili boce u kartonskim kutijama. Transport proizvoda obezbeđenih ovim načinom štedi zavisne troškove reklamacija i povraćaja oštećene robe.

Gomile ambalažnog otpada

Grip Fix adhezioni materijalPrevoz i količina sekundarne ambalaže povećavaju se za 2 % u odnosu na prethodnu godinu, za razliku od trenda prodaje pakovanja. Oko 47 % tih pakovanja moralo bi se dodatno razvrstati pre recikliranja. To košta i vreme i novac.

GRIP FIX™ sigurnosni system za paletiziranje omogućava slaganje paketa na paleti bez generisanja otpada.

GRIP FIX™ agens ne ostavlja tragove, biorazgradiv je i roba se ne oštećuje se pri istovaru-depalitizaciji. Time se smanjuje gomilanje otpada koji nastaje kao posledica korišćenja raznih folija, streč filma, kartona za pokrivanje, papirnih omotča i sl.

Ukoliko želite da bezbedno transportujete robu, zaštitite našu životnu sredinu i uštedite novac GRIP FIX™ je idealan proizvod za vas.

Prednosti GRIP FIX™ na prvi pogled:

Grip Fix adhezioni materijalEkološke prednosti:

  GRIP FIX™
 • Ne ostavlja tragove i biorazgradiv je
 • Može se reciklirati
 • Nije toksičan i rastvara se u vodi
 • Pogodan je za pakovanje hrane
  (sadrži sastojke koji zadovoljavaju zahteve Nemačke Federalne Zdravstvene Administracije (BGA) i američke Food and Drug Administration (FDA))
 • Može se isporučivati u povratnoj ambalaži uz depozit
  Ekonomske prednosti:
 • Do 50 % uštede u odnosu na termofoliju, streč foliju ili ostale omotače
  • Cena po paleti (prosečne empirijske vrednosti)
  • PE vreće 0.10 – 0.15 €
  • Papirne vreće: 0.15 – 0.25 €
  • Kartoni: 0.10 – 1.00 €
 • Depaletizacija bez bilo kakvih oštećenja na pakovanjima
 • Zanemarljiva potreba za čišćenjem
 • Minimalna potreba za radnim učinkom
 • Povećana bezbednost

Zaključak:
GRIP FIX™ je ekonomičan adhezioni agens koji se sve više koristi u procesu paletiziranja. Zbog svojih karakteristika pogodan je u pogledu zaštite životne sredine.

Grip Fix adhezioni materijalGrip Fix adhezioni materijalGrip Fix adhezioni materijalGrip Fix adhezioni materijalGrip Fix adhezioni materijalGrip Fix adhezioni materijalGrip Fix adhezioni materijalGrip Fix adhezioni materijalGrip Fix adhezioni materijalGrip Fix adhezioni materijal