Prisustvo na sajmovima

Sajam 2013

ekotrakaekotrakaekotrakaekotrakaekotrakaekotrakaekotrakaekotrakaekotrakaekotrakaekotrakaekotrakaekotraka

Sajam 2011

ekotrakaekotrakaekotrakaekotrakaekotrakaekotraka

Sajam 2009

ekotrakaekotrakaekotrakaekotraka

Sajam 2008

ekotrakaekotrakaekotraka

Sajam 2006

ekotrakaekotrakaekotrakaekotraka